ประโยค ป.ธ.๕ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ป.ธ.๕  
     
     
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
     
    หนังสือเรียนชั้้นประโยค ป.ธ.๕  
  ๔๓ ประโยค ป.ธ.๕ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)  
  ๔๔ ประโยค ป.ธ.๕ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓  
  ๔๕ ประโยค ป.ธ.๕ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔  
  ๔๖ ประโยค ป.ธ.๕ เล่มที่ ๔ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕  
       
       
       
       
  หมายเหตุ :    
 

ถ้านักศึกษาบาลีรูปใด ต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ป.ธ.๕
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :

 
 

พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809

 
  อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com