ประโยค ป.ธ.๔ ยินดีต้อนรับสู่ประโยค ป.ธ.๔    
     
     
  หนังสือเรียนบาลี-ไทย  
  สถิติข้อสอบสนามหลวง  
       
       
     
    หนังสือเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๔  
  ๔๐ ประโยค ป.ธ.๔ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)  
  ๔๑ ประโยค ป.ธ.๔ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑  
  ๔๒ ประโยค ป.ธ.๔ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒  
       
       
       
       
  หมายเหตุ :    
 

ถ้านักศึกษาบาลีรูปใด ต้องการเสียงแปลวิชาแปลชั้นประโยค ป.ธ.๔
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :

 
  พระมหาอำนาจ ปวฑฺฒโน
วัดมหาพฤฒาราม คณะวิหาร
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 081-485-9903, 089-087-1809
อีเมล์ : amnad2552@hotmail.com