ประมวลภาพกิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบปี 2552
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม
บ้านเลขที่ ๓๒๑/๓ หมู่ที่ ๑  บ้านกุดจิก  ถนนเทศบาล ๑๔
ต. กุดจิก อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ๓๐๓๘๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : amnad2552@hotmail.com