นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)
 
   
 
การศึกษาบาลี
 
การศึกษานักธรรม
 
 
การบริการสังคม
 
.............ยินดีต้อนรับทุกท่าน.............
 
ประชาสัมพันธ์
นิมนต์..................
 
 
 
 
Copyright © 2017  Amnad.com   All rights reserved.